hu de en

Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a CAI Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő vagy játékkaszinó) által működtetett játékkaszinó játékosainak személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

Kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal.

I.

1.) Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: CAI Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 08-09-027729, vezeti a Győri Törvényszék Cégbírósága,

Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

Adószám: 25452693-2-08,

E-mail: cso@casinosopron.hu

Telefon: +36 99 512 350

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Ács Tamás László

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail: acs@acstamas.eu

Cím: 1016 Budapest, Avar utca 8.

Telefonszám: +36 20 9 425 022

2.) A Szabályzat elkészítésénél alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő tiszteletben tartja az érintett személyes adatait, és kötelezi magát, hogy az adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban így különösen, de nem kizárólag:

- Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.),

- pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.),

- az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény,

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.).

meghatározott rendelkezéseinek, és összhangban áll az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal és irányelvekkel.

II.

ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

1.) Ügyfél általános regisztrációs nyilvántartás

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja neve,

- születési hely és idő,

- neme,

- állampolgárság,

- lakcím/tartózkodási hely,

- azonosító dokumentum típusa, száma és lejárati ideje,

- fénykép,

- aláírás,

- belépőkártya sorszáma, kelte, érvényességi ideje.

Az adatkezelés célja: ügyfél átvilágítása, személyazonosságot igazoló dokumentumok ellenőrzése.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés - Pmt. 6.-7. §

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó: NOVOMATIC Hungária Kft., székhely: 9352 Veszkény, Fő u. 186.

Ügyfél eseti regisztrációs nyilvántartás

A kezelt adatok köre:

- Vip státusz,

- promóciós juttatások,

- ügyfélnek nyújtandó szolgáltatással összefüggő üzenetek.

Az adatkezelés célja: ügyféllel kötött szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó: NOVOMATIC Hungária Kft., székhely: 9352 Veszkény, Fő u. 186.

2.) Kiemelt közszereplő nyilvántartás

A kezelt adatok köre:

- név,

- születési név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- tartózkodási hely/lakcím,

- igazolvány típusa száma,

- állampolgárság,

- fontos közfeladat megnevezése.

Az adatkezelés célja: fokozott ügyfél-átvilágítás.

Adatkezelés jogalapja: Pmt. 19. § bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

3.) Játékos azonosítás

Érintettek köre:

- játékos, aki be kíván lépni a játékkaszinó területére,

- játékos, aki hitelkártya vagy valutaváltás tranzakciót hajt végre,

- játékos, aki egy játéknapon belül kétmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű pénzügyi műveletet hajt végre,

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja neve,

- születési hely és idő,

- állampolgárság,

- lakcím/tartózkodási hely,

- azonosító dokumentum típusa, száma és lejárati ideje,

- fénykép,

- belépés időpontja

- hitelkártya utolsó 4 számjegye, tranzakció időpontja és összege.

Az adatkezelés célja: ügyfél (játékos) és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzése.

Adatkezelés jogalapja: Pmt. 13.§, 11.§(4); 11.§ (1)

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó: NOVOMATIC Hungária Kft., székhely: 9352 Veszkény, Fő u. 186.

4.) EU és ENSZ BT szankciós listák kezelése

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja neve,

- születési hely és idő,

- állampolgárság,

- lakcím/tartózkodási hely,

- azonosító dokumentum típusa, száma és lejárati ideje.

Az adatkezelés célja: a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá eső személyek azonosítása, és folyamatos figyelemmel kisérése.

Adatkezelés jogalapja: 2017. évi LII.tv. 3.§; 4.§ és 16.§.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

5.) Monitoring tevékenység

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja neve,

- születési hely és idő,

- állampolgárság,

- lakcím/tartózkodási hely

- azonosító dokumentum típusa, száma és lejárati ideje,

- fénykép.

Az adatkezelés célja: a játékkaszinó területére belépett játékossal létesített üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérése.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés - Pmt. 11.§ (1).

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

6.) Kamera felvétel

A kezelt adatok köre: a játékkaszinó területére belépő személyekről videofelvétel készítése.

Az adatkezelés célja: A játékkaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az ügyfél-átvilágítási intézkedések során birtokába jutott adatok és a játékosi tranzakciók összekapcsolhatóságának biztosítása érdekében, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából a természetes személy játékos képmásának rögzítése és a létesítményen belül végzett tevékenységéről történő videofelvétel rögzítése, valamint a képmás elektronikus nyilvántartási rendszerében történő tárolása.

Adatkezelés jogalapja: Pmt. 7. § (9).

Az adatkezelés időtartama: A játékkaszinó a Szerencsejáték Felügyelet által előírt kamerák esetén a videofelvételeket a rögzítéstől számított 45 napig köteles megőrizni. Ezt a határidőt a játékkaszinó a Pmt. 5. §-ban meghatározott felügyeleti szerv jelzése alapján a felügyeleti szerv eljárásának lezárultáig köteles meghosszabbítani.

7.) Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanúja

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja neve,

- születési hely és idő,

- állampolgárság,

- lakcím/tartózkodási hely,

- azonosító dokumentum típusa, száma és lejárati ideje.

Az adatkezelés célja: bejelentési kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Pmt. 30.§.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

8.) Hamisgyanús bankjegy felhasználás

A kezelt adatok köre:

- név,

- születési hely és idő,

- lakcím/tartózkodási hely,

- azonosító dokumentum típusa, száma.

Az adatkezelés célja: bejelentési kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Pmt. 30.§.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

9.) Bevont hitelkártya

A kezelt adatok köre:

- név,

- születési hely és idő,

- lakcím/tartózkodási hely,

- azonosító dokumentum típusa, száma,

- hitelkártyaszáma.

Az adatkezelés célja: harmadik személy jogos érdekének érvényesítése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pont, Six Payment Services-el kötött szerződés.

Az adatkezelés időtartama: a bevonástól számított 1 év.

10.) Nyereményigazolás nyilvántartás

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím,

- állampolgárság,

- adóazonosító jel.

Az adatkezelés célja: a nyereményre jogosult játékos kérésére a játékkaszinó 2 millió forintot, illetve ennek megfelelő valutaösszeget meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolás kiadása.

Adatkezelés jogalapja: Szjtv. 1. § (8) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig.

11.) Játékosvédelmi nyilvántartásból lekérdezett adatok

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím.

Az adatkezelés célja: az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosokról valamint a bíróság által gondnokság alá helyezett személyekről a Szerencsejáték Felügyelet nyilvántartást, ún. játékosvédelmi nyilvántartást vezet,, amely nyilvántartásból az Adatkezelő adatot kér le és kezel a játékos kaszinóba való belépésekor.

Adatkezelés jogalapja: Szjtv. 1.§ (6),

Az adatkezelés időtartama: adat keletkezésétől számított 6 év.

Adatfeldolgozó: NOVOMATIC Hungária Kft., székhely: 9352 Veszkény, Fő u. 186.

12.) Kitiltási nyilvántartás

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím,

- állampolgárság.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegő játékossal szemben a belépés és a szerencsejátékban való részvétel megtagadása (a továbbiakban: kitiltás) hatékony végrehajtása céljából nyilvántartást vezet.

Adatkezelés jogalapja: Szjtv. 1.§ (5c).

Az adatkezelés időtartama: a kitiltás elrendelésétől számított 6 év.

Adatfeldolgozó: NOVOMATIC Hungária Kft., székhely: 9352 Veszkény, Fő u. 186.

13. Önkorlátozási nyilvántartás:

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím,

- állampolgárság,

- időtartam, feloldás időpontja.

Az adatkezelés célja: önkitiltások nyilvántartása, a játékosvédelem biztosítása, valamint a Szerencsejáték Felügyelet részére adatszolgáltatás biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése - GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont - Szjtv. 1.§ (5b) és 329/2015 (XI.10.) Korm. rendelet 16. § -17.§

Adatkezelés időtartama: adat keletkezésétől számított 6 év.

Adatfeldolgozó: NOVOMATIC Hungária Kft., székhely: 9352 Veszkény, Fő u. 186.

14.) Promóciós nyeremények átadása

A kezelt adatok köre:

- név,

- aláírás.

Az adatkezelés célja: Szerencsejáték Felügyeletnek történő kötelező adatszolgáltatás teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Art. 50.§.

Az adatkezelés időtartama: mindenkor hatályos Számviteli törvény szerint, legalább 8 év.

15.) Gazdátlan zsetonok (árvák) nyilvántartása

A kezelt adatok köre:

- név,

- rendszerben nyilvántartott azonosító száma.

Az adatkezelés célja: a játékkaszinóban talált gazdátlan zsetonok nyilvántartása, játékos tulajdonának a védelme.

Az adatkezelés jogalapja: Art. 50. §.

Az adatkezelés időtartama: mindenkor hatályos Számviteli törvény szerint, legalább 8 év.

16.) Weboldal üzemeltetés

A kezelt adatok köre: a weboldal (honlap) látogatóinak az IP címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. Weboldal címe: www.casinosopron.hu

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont,

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig.

17.) Közösségi oldal

A kezelt adatok köre:

- név,

- komment,

- értékelés.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő Facebook és Instagram oldalán a játékosok tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont,

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig.

A játékkaszinó a „Casino Sopron” Facebook és Instagram oldal használatához az érintettnek rendelkeznie kell egy saját fiókkal a Facebook közösségi oldalán.

A Facebook és Instagram használatával az érintett kijelenti, hogy a Facebook és Instagram saját felhasználási feltételeit és adatkezelési szabályzatát előzetesen megismerte és az abban foglaltakat elfogadta:

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu

Facebook és Instagram megkapja azt az információt, amelyet az érintett a játékkaszinó Facebook vagy Instagram oldalára kíván kiposztolni, az érintett IP-címe alatt.

Az érintett által kiposztolni kívánt adatok (név, fénykép, komment, értékelés) tekintetében az a jogait közvetlenül a Facebook, ill. az Instagram felé tudja gyakorolni.

A játékkaszinó jogosult azon adat törlését kezdeményezni, amely a játékkaszinó vagy más személy jóhírnevét, vagy jogait sértik.

18. Chatbot szolgáltatás

A kezelt adatok köre:

A Chatbot működéséhez feltétlenül szükséges és a platform standard beállítások alapján rendelkezésre álló adatok, így különösen: App user ID – Chatbothoz generált azonosító, felhasználói név, valamint bármely más, a felhasználó által megadott adat (szöveg, gombhasználat, kép, email cím, belső azonosító, telefonszám. Ezen túlmenően a szolgáltatásra igénybe vett platform, nyelv, regisztráció időpontja, a chat beszélgetés során megadott adatok. A feldolgozott adatok köre a mindenkori funkciókkal változhat.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő Chatbot szolgáltatási szerződés szerinti feladatok teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont,

Az adatkezelés időtartama:

A cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig.

A chatbot beszélgetések a következő felhő alapú tárhelyen kerülnek tárolásra:

Microsoft Azure által biztosított felhő alapú tárhely (Microsoft Ireland Operations Limited; Seat: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország; Elérhetőség: https://azure.microsoft.com/hu-hu/);

Amazon Web Service által biztosított felhő alapú tárhely (AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE; Székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG; Nyilvántartási szám: R.C.S. LUXEMBOURG: B186284; Elérhetőség: https://aws.amazon.com/)

DigitalOcean, LLC. (101 6th Ave, New York, NY 10013, Egyesült Államok; https://www.digitalocean.com/)

Google Cloud Platform által biztosított felhő alapú tárhely, Google Ireland Limited; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; https://cloud.google.com/

III.

ADATKEZELŐ ELJÁRÁSA

1.) Adatkezelő eljárása

Az Adatkezelőnél nem automatizált módon történik az adatkezelés, az Adatkezelőnél nincs automatizált döntéshozatal, és nincs profilalkotás.

Adatkezelőre magatartási kódex hatálya nem terjed ki.

2.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, törlésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

3.) Felelősség kizárása

Az Adatkezelő nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, vagy az ezek által okozott károkért.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, a személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az érintett a jelen Szabályzatot, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adja meg, vagy nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat jogsértő módon használja illetve egyébként a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, az Adatkezelő megteszi a szükséges jogi intézkedéseket.

4.) Adatkezelő adatbázisába betekintésre jogosultak

A játékkaszinó a betekintés jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok nyilvántartásába betekintés időpontját.

IV.

AZ ÉRINTETT JOGAI

1.) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő:

• milyen személyes adatait,

• milyen jogalapon,

• milyen célból,

• milyen forrásból,

• mennyi ideig kezeli,

• kezeli-e még a személyes adatait,

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti.

2.) Helyesbítéshez való jog:

Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti.

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.

4.) Az adatkezelés korlátozásához („zároláshoz”) való jog

Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.) A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az Adatkezelő az Ön kérelme alapján a hozzájárulását legfeljebb 30 napon belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek bármilyen panasza, észrevétele, vagy javaslata van, az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő a Szabályzat I.1. pontjában megjelölt elérhetőségein teheti meg.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is tud fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: http://www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik.

V.

Szabályzat módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására. Módosítás esetében az Adatkezelő a módosított Szabályzatot elérhetővé teszi az Adatkezelő székhelyén található recepcióján, illetve honlapjára feltölti. A módosítás a hozzáférhetővé tételt követő napon lép hatályba. A módosítás hatálybalépését követően az Adatkezelő szolgáltatásának a használata az adatkezelési szabályok módosításának elfogadását jelenti.

Jelen Szabályzat 2021. december 20. napjától hatályos.

Kérem, várjon... Kérlek, várj..